İnsan Kaynakları Politikamız;
Şimşek Bilgisayar’ın hızlı, dinamik ve sürekli değişen Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektöründe başarılı olması, çalışanlarının katkıları ve gelişimleri ile mümkündür. Amacımız, şirket hedeflerine ulaşabilmek için çalışanların motivasyonunu ve etkinliklerini en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu amaca ulaşmak için fırsat eşitliğine zemin oluşturup, performansı ödüllendirir, bireylerin ve takımların gelişimini teşvik eder, çevrenin korunmasına önem verir, sağlık ve güvenlik gereklerini yerine getiririz. Rekabetçi ücretlendirme ve sosyal yardım programları hazırlar, çalışanların bilgi ve becerilerini, “Temel Yetkinlikler” tanımları doğrultusunda değerlendiririz. Performans yönetimi sürecinde ve kariyer gelişimi boyunca çalışanlara yetkinliklerini değerlendirme ve geliştirme konusunda fırsatlar sunarız.

Temel Değerlerimiz;
* Çalışanlarımız en kıymetli kaynağımızdır. * Kalite her alandaki hedefimizdir. * İnovasyon geleceğimizin güvencesidir. * Sorumluluk iş akışlarındaki belirsizliği önler. * Dürüstlük yaptığımız her işin temelini oluşturur.