"Sıkça kullandığımız bazı teknoloji terimleri ve kısaltmaların İngilizce ve Türkçe açılımları."

AGC                 : Automatic  Gain  Control (Otomatik Kazanç Kontrolü)

ALC                 :Automatic Light Control (Otomatik Işık Kontrolü)

AWB               : Automatic White balance Control (Otomatik Beyaz Denge Kontrolü)

BLC                  :Black Light Compensation (Arka Plan Işık Komparızasyonu)

CCD                 :Charged  Coupled Device (Şarj Kuplajlı Birim)

CCTV               :Closed Ciruit Television (Kapalı Devre Televizyon Sistemi)

C/CS               :Lens Montaj Tipi

DDR RAM       :Double Date Rate-Random Access Memory (Çift Veri Hızlı Rastgele Erişimli Hafıza)

DPI                  :Dost Per Inch (Inç Başına Nokta Sayısı)

DSP                 :Digital Signal Processing (Sayısal Sinyal İşletme)

DVR                :Digital Video Recoder (Sayısal Görüntü Kaydedici)

DVD                :Digital Versalite Disc (Sayısal Çok Yönlü Disk)

ELC                  :Electronic Light Control (Elektronik Işık Kontrolü)

FDD                 :Floppy Disk Driver (Disket Sürücü)

FPS                  :Frame Per Second (Saniyedeki Görüntü Karesi)

GHM               :Güvenlik Harita Merkezi

GKS                 :Güvenlik Kamera Sistemi

GKSYM           : Güvenlik Kamera Sistemi Yönetim Merkezi

HDD                :Hard Disc Driver (Sabit Disk Sürücü)

IGBT                :Insulated-Gate Bipolar Transistors (İzole Çift Kutuplu Transistör)

ISDN               :International Service Digital Network (Uluslararası Sayısal Servis Ağı)

IP                    :Internet Protocol (İnternet Protokolü)

IRE                  :Institute Of Radio Engineers (Uluslararası Radyo Mühendisleri Enstitüsü)

KGK                 :Kesintisiz Güç Kaynağı

LCD                 :Liguid Crystal Display (Sıvı Kristla Gösterge)

LAN                 :Local Area Network (Yerel Alan Ağı)

LUX                 :Aydınlatma Birimi

OSD                :On Screen Display (Ekran Üstü Gösterge)

PAL                 :Phase Alternate Line (Faz Değişimli Hat)

PIP                  :Picture İn Picture (Resim İçi Resim)

PPM                :Pages Per Minute (Dakikadaki Sayfa Sayısı)

PWM              :Pulse Width Modulation (Darbe Genişlik Modülasyonu)

RPM                :Rotations Per Minute (Dakikadaki Dönüş Sayısı)

RFID                :Radio Ferguency Identification (Radyo Frekans Kimliği)

S/B                  :Siyah Beyaz

TFT                  :Thin Film Transistor Monitör (İnce Film Transistör Monitörü)

TVL                 :Television Line (Ekran Satır Sayısı)

TCP\IP            :Transmission Control Protocol\Internet Protocol (Transmisyon Kontrol Protokolü\Internet Protokolü)

TYBS               :Teknik Yönetim Bilgi Sistemi

USB                 :Universal Serial Bus (Yangın Seri Veri yolu)

VMD               :Video Motion Detection (Video Hareket Detektörü)

VGA                :Video Graphic Array (Video Grafik Katman)

VP-P               :Volt Peak To Peak (Tepeden Tepeye Voltaj)

WAN               :Wide Area Network (Geniş Alan Ağı)

WDR               :Wide Dynamic Range (Geniş Dinamik Menzili)