30/09/2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, 31.12.2017 tarihinden sonra faaliyetlerinde seyyar EFTPOS kullanan KDV mükelleflerine banka vb. kuruluşlar tarafından seyyar EFT-POS cihaz verilmemelidir(Madde 10).Seyyar EFTPOS kullanan mükelleflere her bir tespite ilişkin olarak,213 sayılı Kanunun Mükerrer 355’inci maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezası tatbik edilir (Madde 13).