2006 yılında Sivas’ta ilk yerli teknoloji mağazasını Merkez Belediye Çarşısına açılışı yapıldı.