2011 yılında teknoloji mağazasını büyütüp geniş bir mekanda daha zengin çeşit ürünlerle Sivas haklının hizmetine istifadelerine sunduk.